avis legal

Condicions generals

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web: http:// 360extrem.com, titularitat de la societat mercantil andorrana “ENS AGRADEN ELS ESPORTS D’ESTIL LLIURE, SL” (en endavant EAEEL)-entitat constituïda mitjançant escriptura autoritzada pel Notari senyor Isidre BARTUMEU i MARTÍNEZ el dia 26 de gener de 2012, sota el número 129 de protocol; amb domicili social al Carrer Prat de la Creu, 93, 1er., 6ª, d’Andorra la Vella; i inscrita en el Registre de Societats del M.I. Govern amb el número 13.595, llibre S-192, folis 51 a 60, inscripció de data 27 de gener de 2012-

objecte

El present lloc web i la informació en ell continguda, té caràcter merament informatiu a títol d’introducció sobre els productes oferts i serveis prestats per EAEEL, sense que constitueixin una oferta ni sol·licitud de cap activitat o servei.

L’accés a aquest lloc web es regirà per les condicions estipulades en el present Avís legal, i de conformitat amb la legislació andorrana d’aplicació. La persona que accedeixi a aquest lloc web tindrà la consideració d’usuari. La utilització d’aquesta web comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present avís legal. Per aquest motiu, li preguem vulgui llegir amb atenció el seu contingut i accedeixi per a utilitzar la web únicament si està d’acord amb el seu contingut.

L’usuari accepta que l’accés al present lloc web i als seus continguts inclosos té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure i gratuïta, tot i que la EAEEL es reserva el dret de limitar el seu accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades prèviament a l’accés.